loader image

85

ערכת למידה והפעלה בנושא חגי תשרי

כוללת:

חוברת מערכים
 ערכת תמונות תשובה תפילה וצדקה
 סליחות – השמש
 שמות ראש השנה
 סימני ראש השנה
 השופר ובעל התוקע
 מצוות תשליך
 כיצד נאחל שנה טובה?
 אחולים לשנה חדשה
 ספור ברצף – בקשת סליחה
 כרטיסי ברכה ליצירה עצמית
 עשרת ימי תשובה
 כפרות
 ערכת תמונות אסורי יום הכפורים
 ארבעה מינים
 שמחת בית השואבה
 משחקי אוריינות ודפי עבודה
 מרכז  חשבון ודפי עבודה
 מטריצה כמויות
 משחק זיכרון דידקטי
 דפי משימה
 דפי צביעה

המוצר נמכר ע"י זרעים

:סל הקניות
  • אין מוצרים בסל. בינתיים :)